Rechtsgebieden

Sociale zekerheid:

  • Algemene bijstand (Participatiewet)
  • Bijzondere bijstand (Participatiewet)

Huurrecht:

  • Ontbinding huurovereenkomst
  • Ontruiming woning